ТРАДИЦИОНАЛНA АКЦИЈA „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“: ИЗБОР ЗА НАЈЛЕПШИ ЗЕЛЕНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ

Градска општина Стари град учествује у традиционалној акцији „За зеленији Београд, коју сваке године организује ЈКП „Зеленило-Београд“ у сарадњи са десет градских општина Града Београда. Избор најлепших зелених простора одржава се у седам категорија:

  1. Најлепша зелена површина око стамбене зграде, где се удруживањем станара праве дивне зелене оазе
  2. Најлепши балкон, где сваки станар исказујући и уживајући у свом микро простору истовремено доприноси укупној лепоти зграде, улице па на крају и Града
  3. Најлепша зелена површина испред пословних објеката која доприноси укупној лепоти Града, али и сама компанија има засигурно много позитивних поена од посетилаца, корисника услуга
  4. Најлепше школско двориште има искључиво за циљ едукацију деце од школског узраста да науче колико им „зелени свет“ значи за укупан живот и да улажући свој труд у озелењавање касније умеју да цене јавне зелене површине свог града, и на крају
  5. Најлеше зеленило око предшколске установе, где и сасвим мала деца треба да спознају природу која их окружује и науче од одраслих да је то нешто веома важно за њихов живот
  6. Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта), категорија у којој се такмиче искључиво угоститељски објекти
  7. Најлепша окућница, у којој се награђује труд и допринос лепшем изгледу града власника објеката за индивидуално становање.

Ову акцију ЈКП „Зеленило-Београд“ спроводи уз подршку локалних самоуправа, Секретаријата за комунално-стамбене послове и Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима (БЕОКОМ). Такмичење почиње на нивоу општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица), кoje бирajу пo трoje нajбoљих у свих седам кaтeгoриja.

Пријаве на конкурс “За најлепши зелени простор на територији Градске општине Стари град”, за свих седам категорија, могу се послати до 16. јуна ове године, на Градску општину Стари град, Македонска 42.

За више информација позовите 064/862 30 67 или путем електронске поште на jgacic@starigrad.org.rs