НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ГО СТАРИ ГРАД

03.06.2014. Позив за јавну набавку мале вредности-добара набавка потрошног материјала и прибора за одржавање хигијене просторија Градске општине Стари град

03.06.2014. Конкурсна документација за јавну набавку добара – набавка потрошног материјала и прибора за одржавање хигијене просторија ГО Стари град

25.06.2014. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – потрошног материјала и прибора за одржавање хигијене пословних просторија Градске општине Стари град