НАБАВКА ПОТРОШНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

19.10.2017. позив за доставу понуда

19.10.2017 конкурсна документација

01.11. појашњења измена конкурсне документације

01.11. измена спецификације

17.11. одговор на постављена питања

24.11. одлука о додели уговора

12.12. обавештење о закљученом уговору