ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Комисијa за спровођење конкурса за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град, на седници одржаној дана 16.11.2021. године, у складу са Упутством за подносиоце предлога програма по јавном конкурсу за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2021. години (у даљем тексту: Упутство), утврдила је

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

 

Листу можете преузети на следећем линку

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања ове листе, те на исту учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на интернет страници градске општине.

Приговор мора бити образложен.

Одлуку о приговору доноси Веће градске општине у року од 15 дана од дана пријема приговора.