ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ

Једанаеста седница Скупштине градске општине Стари град одржана је 6. септембра, у присуству  47 од укупно 56 одборника, колико броји њен пуни сазив. Одборници су након усвајања записника са предходне седнице староградског парламента разматрали 11 тачака дневног реда.

У оквиру прве тачке, већином гласова присутних, усвојена је Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину. Овом одлуком укупни приходи и примања буџета за ову годину утврђени су у износу од 483.319.272 динара.

„Основни разлог зашто приступамо трећем ребалансу општинског буџета односи се на извршење судских пресуда које су проузроковане  нестручним одлукама предтходног општинског руководства. На жалост, ту није крај јер нас ове године очекују додатна извршења у висини од око 53 милиона динара. Најбитније је да Старограђани неће бити оштећени јер ови непредвиђени, а наслеђени трошкови, неће битно утицати на реализацију програма који су намемени свим нашим суграђанима. Такође, Град Београд нам је трансферисао средства у износу од 6.611.755 динара. Она су распоређена на програме: „Развој културе и информисања“, „Развој спорта и омладине“, „Социјална и дечија заштита“ и „Опште услуге локалне самоуправе“. Део средстава је намењен и уређењу дворишта вртића „Липа“ ПУ „Дечји дани“. Очекујемо да након усвајања ове одлуке радови крену крајем месеца“, поручио је председник општине Стари град Радослав Марјановић.

„Сви расходи и издаци општинског буџета планирани су са максимално могућим уштедама. Подсећам да смо преузимајући одговорност за Стари град пре годину дана са ове говорнице поручили да је наш циљ бољи и квалитетнији живот за све наше грађане! За њих смо припремили  бројне бесплатне спортске, културне, социјалне и еколошке програме, подршку унапређењењу квалитета образовања и васпитања у школама, пронаталну помоћ и подршку деци и породицама са децом, програме за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе), кaо и подршку и помоћ пензионерима и старијим суграђанима у оквиру „Сениор центра“, до уређења староградских стамбених зграда, зелених површина и запуштених јавних површина кроз програме „Стари град мисли на заједницу“ и „Стари град мисли на зграде“. Након  јавног конкурса потписано je 324 уговора са стамбеним заједницама за неоходне поправке у зградама“, истакао је председник Радослав Марјановић.

Одборници локалног парламента су у оквиру друге тачке дневног реда, разматрали и усвојили Одлуку о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма удружења регистрованих на територији Града Београда, која своје програме спроводе на Старом граду у корист Старограђана. Изменом и допуном одлуке ови програми ће се финансирати средствима из општинског буџета.

Након што су староградски одборници, у оквиру треће тачке дневног реда, једногласно усвојили Одлуку о увођењу кућних љубимаца у просторије Градске општине Стари град – у општински Услужни центар, Писарницу и Шалтер салу, Стари град је од 6. септембра постала „ПЕТ ФРЕНДЛИ“ градска општина.

У наставку рада 11. седнице староградски парламентарци су усвојили неколико решења која су битна за несметано функционисање Скупштине, извршних органа и Управе Градске општине Стари град – решења о престанку мандата председници и члану надзорног одбора спортског центра „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“, измену решења о образовању скупштинских савета за прописе, комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту, савета за грађевинске и комуналне послове, за заштиту животне средине и савета за здравље, као и решења о изменама административне комисије и именовању Изборне комисије Градске општине Стари град, у сталном саставу.