ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МРЕЖЕ ПИЈАЦА

Kомисија за планове Скупштине града Београда огласила је јавни увид Нацрта плана генералне регулације мреже пијаца на простору Генералног плана Београда. План je изложен у згради Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) до 18. априла и може се погледати сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) 21. маја у 13 часова. У току јавне седнице сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред члановима комисије. Примедбе на планирана решења могу се, искључиво у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта 43-45, најкасније до 18. априла.