ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2013.

Градска општина Стари град расписала је 22. фебруара ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У 2013. ГОДИНИ.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована или имају огранак на територији општине, а пројекат реализују на Старом граду. Заинтересоване невладине организације и удружења могу преузети конкурсну документацију на општинском сајту www.starigrad.org.rs или на Писарници Градске општине Стари град, Македонска 42, сваког радног дана, од 09 до 15 часова. Рок за подношење пријава је најкасније до 10. марта 2013. године.

1. РАСПИС ЈАВНОГ КОНКУРСА

2. ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ