ЈАВНА НАБАВКА – РАЧУНАРИ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ “ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”

06.03. позив за подношење понуда

06.03. конкурсна документација

12.05. обавештење о закљученом уговору