ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – 530 преносивих рачунара