САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ

Савет за здравље је  стално радно тело Скупштине градске општине Стари град. Савет обавља послове у складу и на начин утврђен Пословником Скупштине градске општине Стари град. Мандат за чланове Савета, као сталог радног тела, траје четири године.

Стручне послове за потребе Савета за здравље обавља надлежна унутрашња организациона јединица за скупштинске послове Управе градске општине Стари град.

ПРЕДСЕДНИК: др Весна Књегињић

Чланови:

  1. Тијана Радаковић Милошевић
  2. Милица Радаковић
  3. Даниела Белоичић
  4. Саша Бјелица    
  5. др Славка Митричевић
  6. др Ивана Христић
  7. Слободанка Влајчић