ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА – OБАВЕЗА ГРАЂАНА, ВОЛОНТЕРИ ПОМАЖУ

Oдељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град, апелује на суграђане и Скупштине станара, власнике и кориснике трговинских и угоститељских објеката, банака, здравствених и просветних установа и друге, да према Одлуци о комуналном реду чисте снег и уклањају лед. Одлуком је такође прописано да је власник, корисник зграде, дужан да уклања леденице са крова и других спољних делова зграда ради спречавања опасности по људе и материјална добара. Уколико леденице није могуће уклонити са зграда, потребно је благовремено поставити знаке упозорења, као и одговарајуће запреке ради обилажења, а потом треба позвати надлежну ватрогасну службу на телефонски број 193. Комунална инспекција ће интензивно контролисати извршавање наведених обавеза и предузимати мере за које је овлашћена. За непоступање по Одлуци предвиђено је изрицање мандатних казни на лицу места коју наплаћује комунални инспектор или комунални полицајац у износу од 20.000 динара за правно лице и предузетника, а казна од 5.000 динара предвиђена je за физичко лице. Дежурни телефон Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију је 322-71-04, од 8 до 15.30 часова. Грађани могу да се јаве и на телефон дежурне Градске комуналне инспекције 3227-000.

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град обавештава грађане и председнике Скупштине станара/Савета зграда са Старог града да индустријску со могу преузети у месним заједницама „Скадарлија“, Цетињска 32, „ Гундулићев венац“, Гундулићев венац 41, „ Дорћол“, Дубровачка 6 и месној заједници „ Варош капија“, Маршала Бирјузова 58, сваког радног дана од 10 до 18 часова.

Такође, индустријска со се од 8 до 20 часова може преузети и у дворишту општинске зграде у Македонској 42.

Помоћ Волонтерског сервиса Старог града у чишћењу снега могу потражити житељи општине на телефоне 011/3300-509, или 011/7852-999, а предност имају старије особе и особе с инвалидитетом.