50. И 51. СЕДНИЦА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГО СТАРИ ГРАД: ОДЛУКЕ О НАБАВКАМА ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ОДЛУКЕ СА 50. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:

Одлукa o прихватању понуде за набавку услуга услуге штампања гласачких листића и осталог изборног материјала

Одлукa o прихватању понуде за набавку добара набавка материјала за опремање бирачких места

Одлукa o прихватању понуде за набавку добара набавка материјала за потребе избора

ОДЛУКА СА 51. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:

Одлукa o прихватању понуде за набавку услуга aнгажовање статистичара приликом статистичке обраде података у поступку спровођења избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији