49. СЕДНИЦА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГО СТАРИ ГРАД: ПЛАН НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА И ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД У БИРАЧКОМ ОДБОРУ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГO СТАРИ ГРАД

План набавки добара, услуга и радова на који се закон не примењује за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда и одборнике Скупштине ГО Стари град расписаним за 2. јун 2024. године

Одлукa о накнадама за рад у бирачком одбору у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине Стари град који су расписани за 2. јун 2024. године