23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I-01, Број: 06-92/18-24.12.2018.године

Београд, Македонска 42

Сoсг5

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/11 и 85/15, 94/16 и 133/16), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст, 25/15, 94/16, 75/17 и 105/18), сазивам:

за 27.12.2018. године (четвртак) у 17:00 сати

23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2019. ГОДИНЕ
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  5. ПРЕДЛОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕДЛОГУ ДОПУНЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ
  7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“ МАНДИЋ МАРКА И ИМЕНОВАЊУ ЦЕРОВАЦ МИЛАНА ЗА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља и Записник са 22. седнице Скупштине, и предлози уз тачке дневног реда.

Предлог за тачку 1. Дневног реда биће достављен одборницима на самој седници Скупштине, након одржавања седнице Административне комисије заказане за 27.12.2018. године у четвртак у 17:10 часова.

Предлог уз тачку 2. се доставља председницима одборничких група, а остали одборници могу преузети или извршити увид у исти код секретара Скупштине ГО Стари град, у канцеларијама број 14 и 17, на првом спрату зграде Градске општине Стари град, сваког радног дана, до одржавања седнице Скупштине.

Седница Скупштине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Скупштине Градске општине, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове већа и председника и услужни центар, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поповић Мила