22. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-36/2023 – 3. 7. 2023. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст, 67/2022 и 27/2023), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020 и 27/2023), сазивам

за 6. 7. 2023. године у 10.00 сати

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
  2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. ГОДИНЕ
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. ГОДИНЕ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 21. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 21. 4. 2023. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић с.р.

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020  и 27/2023), а у вези са одредбама члана 60, 65. и 68. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст, 67/2022 и 27/2023), за 22. седницу Скупштине градске општине, која је заказана за 6. 7. 2023. године, у 10.00 сати, предлажем следеће

ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА

После тачке 4. Дневног реда, додају се две новe тачкe Дневног реда:

Тачка 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Тачка 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У прилогу се доставља материјал за тачке предложене допуне Дневног реда.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић с.р.

ПРИЛОГ:

1. Записник са 21. седнице Скуштине ГО Стари град

2. Позив за 22. седницу Скупштине ГО Стари град

3. Тачка 1 – ПРЕДЛОГ – Одлука о консолидованом завршном рачуну

4.Тачка 2 – ПРЕДЛОГ -Закључак о усвјању Плана јавног здравља ГО Стари град 2023-2026.г.

5.Тачка 2Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана јавног здравља

6.Тачка 2 – ПРЕДЛОГ Плана јавног здравља ГО Стари град 2023-2026.г.

7.Тачка 3 – ПРЕДЛОГ – Одлука о измени Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равнправности

8. Тачка 4 – ПРЕДЛОГ – Одлука о покретању поступка израде Локалног акционог плана -ЛАП за родну равноправност

9.Тачка 5 – ПРЕДЛОГ – Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана УК Пароброд

10.Тачка 6 – ПРЕДЛОГ – Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада УК Пароброд

11. ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА