ЈАВНИ ПОЗИВ – ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПИЈАЧНЕ ОПРЕМЕ НА ПИЈАЦАМА У СИСТЕМУ ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”

 

ЈКП „Београдске пијаце“, у оквиру своје основне делатности, објавило је Јавни позив – Оглас за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме на пијацама које су у систему ЈКП „Београдске пијаце”.

Предмет огласа је издавање у закуп пијачне опрема намењене за продају пољопривредно и индустријско прехрамбених производа,  прехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности, индустријско непрехрамбених производа и непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности; као и за издавање индивидуалним пољопривредним произвођачима за продају воћа и поврћа, млека и млечних производа, јаја, сухомеснатих производа, клане живине, меда, печурака и цвећа и издавање расхладних витрина и комора намењене  као магацински и продајни простор са расхладним системом.

Право учешћа на овај оглас имају:  пољопривредни произвођачи, физичка лица, правна лица и предузетници.

Рок за подношење понуда је 26.02.2024. године, до 09:00 часова.

За ближе информације о условима и потребној документацији ради  учествовања на „Огласу за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме”,  могу посетити интернет страницу ЈКП „Београдске пијаце”: www.bgpijace.rs или путем контакт телефона:  011/7857-940.

ЈКП „Београдске пијаце“су Јавно комунално предузеће које у свом систему има 30 београдских пијаца. Пољопривредним произвођачима пијаце представљају ефикасан и брз канал дистрибуције, који им омогућује да робу коју производе директно пласирају купцима и тако обезбеде одрживост својих економија. Истовремено, пијаце доприносе очувању села и руралних средина, омогућавају развој пољопривредне производње и нуде пољопривредницима да своје производе ефикасно пласирају на тржиште, а купцима велики избор здравих намирница и повољније цене.