ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ 15. СЕПТЕМБРА, У 12 ЧАСОВА, У СВЕЧАНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Јавна презентација у вези са Нацртом плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система, заказана је за дан 15. 09. 2021. године, са почетком у 12 часова, у Свечаној сали Градске општине Стари град у Београду, Улица Македонска број 42.