ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: СТОП ПАЉЕЊУ ВАРТЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Штаб за ванредне ситуације Градске општине Стари град обавештава Старограђане да је у последње време повећан број пожара на отвореном простору који су проузоковани људским фактором и непоштовањем превентивних мера заштите од пожара.

Наиме, од почетка фебруара на територији Републике Србије евидентирано је  1.492 пожара на отвореном простору, што је енормно повећање у односу на исти период прошле године када је оваквих пожара било 226.

Овом приликом подсећамо и апелаујемо на грађане да је Законом о заштити од пожара забрањено спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака и да је за то запрећена казна за правна лица од 300.000 до 1.000.000 динара, а за физичка лица 10.000 динара. Такође, чланом 46. истог Закона забрањено је ложење ватре у шуми на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним и за то обележеним местима. За непоштовање ове одредбе закона запрећена је казна за физичка лица од 10.000 динара до 50.000 динара.

На жалост, свест грађана о последицама које могу настати услед појаве пожара на отвореном још увек није довољно развијена, и зато ћемо настојати да у даљем периоду радимо на подизању људске свести о последицама пожара који  представљају реалну опасност по настанак веће материјалне штете на грађевинским објектима, објектима инфраструктуре и на шумским комплексима, али и реалну опасност по животе грађана.

СТОП ПАЉЕЊУ ВАТРЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ