СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА ЗА ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА “УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА” ПОСЕТИЛИ ГРАДСКУ ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД

Студенти Факултета за економију и финансије Универзитета “Унион-Никола Тесла” посетили су Градску општину Стари Град, где су са њима разговарали помоћник председника општине Александар Пуача, руководилац Одељена за друштвене делатности и пројекте развоја Бојан Бојић, као представници Одељења за буџет и финансије, Услужног центра и других општинских одељења која се баве административним пословима и пословима развојних пројеката у Управи ГО Стари град.

Том приликом студенти Факултета за економију и финансије упознали су се на који начин Услужни центар општине помаже грађанима у решавању свакодневних животних проблема. У разговору је посебно истакнуто да општине нису само места за обављање административних послова, већ имају и значајну улогу у локалном економском развоју, а такође дају и предлоге за вођење развојне политике на нивоу Града Београда, а самим тим и Републике Србије.