РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ: ИСПОСТАВА СТАРИ ГРАД НА НОВОЈ АДРЕСИ ОД 3. АПРИЛА

Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање Стари град ради од 3. априла 2023. године на новој адреси, у Македонској улици број 42, на четвртом спрату зграде Градске општине Стари град.

Радно време испоставе је од 7.30 до 15.30 сати.  

Пресељењем на нову локацију омогућен је приступ особама са инвалидитетом.

Број контакт центра Републичког фонда за здравствено осигурање:

0700/333-443 позивање из свих националних, мобилних и фиксних мрежа

Email: kontakt.centar@rfzo.rs

Радно време 07:30 – 15:30