РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА МЛАДЕ 2024-26: ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Радна група за израду Нацрта локалног акционог плана за младе, објављује  Извештај о спроведеној јавној расправи и Нацрту локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град, за период од 2024. до 2026. године, који ће бити упућен Скупштини ГО Стари град на разматрање.

Подсећамо да је Градска општина Стари град је, уз подршку Министарства туризма и омладине и у партнерству са Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције Београд, а у оквиру пројекта „Подршка младима на ГО Стари град“, образовала Радну групу која је израдила Нацрт локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град, за период од 2024. до 2026. године.

Јавна расправа о овом важном стратешком документу , у којој су учествовали представницима државних органа и организација, удружења грађана, привредних субјеката, стручне јавности, као и заинтересованим лицима спроведена је у периоду  од 25.11. до 9.12.2023.године.

Основно полазиште за израду ЛАП-а за младе је Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, као кровни стратешки документ који посебну пажњу посвећује развијању стандарда инклузивности и функционалности локалних савета за младе и смисленом укључивању младих у развој, спровођењу и вредновању реализације локалних акционих планова за младе. Реч је стратешком документу којим се дефинишу мисија, визија, општи и посебни циљеви омладинске политике, мере, индикатори који ће бити са важећим националним правним оквиром којим се уређује омладинска политика на територији Градске општине Стари град.

По окончању јавне расправе Радна група за израду Нацрта локалног акционог плана за младе анализирала је све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачинила Извештај о спроведеној јавној расправи који објавује у прилогу овог саопштења.

ПРИЛОГ:

  1. Извештај о спроведеној јавној расправи ЛАП за младе, за период 2024-2026. године
  2. Нацрт Локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град, за период 2024-2026. године