ПОЧИЊУ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У „УЛИЦИ ОТВОРЕНОГ СРЦА” 2024. ГОДИНЕ – РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЈЕ 25. ДЕЦЕМБАР, ДО 12,00 ЧАСОВА

Градска општина Стари град ће у понедељак, 1. јануара 2024. године,  обележити почетак нове календарске године традиционалном манифестацијом „Улица отвореног срца“.

Градска општина Стари град, у оквиру припрема за организцију манифестације, позива грађане, појединце, удружења, установе, институције, вртиће, школе, културно-уметничка и спортска друштва, као и све заинтересоване који желе да представе своје активности или производе 1. јануара да се пријаве за учешће на „Улици отвореног срца” 2024.г.

Пријаве се подносе на ПРИЈАВНОМ ОБРАСЦУ (у прилогу вести) који садржи следеће информације – име и презиме одговорног лица, опис активности/производа, фотографије активности/производа, основне информације о бренду производа.

Попуњени Пријавни обрасци се подносе у штампаном облику у Шалтер сали Градске општине Стари град, Македонска 42 – Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију, уз уплату Локалне административне таксе, у висини од 330,00 динара, на жиро рачун 840-742251843-73, са позивом на број 97  44-018.

Рок за пријаве је 25. децембар до 12,00 часова. Сви излагачи који буду изабрани од стране Одбора за организацију манифестације биће контактирати 28. децембра. 

Напомињемо да ће Одбор за организацију манифестације „Улица отвореног срца”, због ограниченог броја места, након пријема свих пријава извршити селекцију учесника.

ПРИЛОГ: ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

СТАРОГРАДСКА ЗИМА – ПРОГРАМ