ПОЧЕЛА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2024-2026. ГОДИНЕ

Градска општина Стари град је, уз подршку Министарства туризма и омладине и у партнерству са Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције Београд, а у оквиру пројекта „Подршка младима на ГО Стари град“, израдила Нацрт локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град, за период од 2024. до 2026. године.

Јавна расправа о овом важном стратешком документу почела је  25. новембра и траје до 9. децембра ове године.

Нацрт локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године, израдила је Радна група, образована решењем председника градске општине, број 020-889/2023. од 6.10. ове године.

Основно полазиште за израду ЛАП-а за младе је Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, као кровни стратешки документ који посебну пажњу посвећује развијању стандарда инклузивности и функционалности локалних савета за младе и смисленом укључивању младих у развој, спровођењу и вредновању реализације локалних акционих планова за младе. Реч је стратешком документу којим се дефинишу мисија, визија, општи и посебни циљеви омладинске политике, мере, индикатори који ће бити са важећим националним правним оквиром којим се уређује омладинска политика на територији Градске општине Стари град.

Веће ГО Стари град упућује Јавни позив представницима државних органа и организација, удружења грађана, привредних субјеката, стручне јавности, као и свим заинтересованим лицима за учешће у јавној расправи.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Радној групи за израду Нацрта плана преко Обрасца (у Прилогу) на електронску адресуsvukovic@starigrad.org.rs  , са назнаком „Јавна расправа о Нацрту локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године, или поштом на адресу: Радна група за израду Нацрта локлног акционог плана за младе Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године, Македонска улица, број 42, Београд са назнаком „За Јавну расправу о Нацрту локалног акционог плана за младе“, најкасније до 9. 12.2023.г.

По окончању јавне расправе Радна група за израду Нацрта локалног акционог плана за младе анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту плана који ће потом објавити на интернет презентацији ГО Стари град.

ПРИЛОГ:

  1. Нацрт локалног акционог плана за младе ГО Стари град за период 2024. до 2026. године
  2. Закључак Већа о спровођењу Јавне расправе
  3. ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ