ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕТАКА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА, ЕДУКАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, ЈАВНОГ ЗДРАВЉА, ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ, ПЕНЗИОНЕРА И ЕКОЛОГИЈЕ

У Градској општини Стари град потписани су уговори са 42 од 58 различитих удружења која су учествовала на седам јавних конкурса расписаних у фебруару 2023. године. За пројекте из области културе, спортске едукације деце, едукације школске деце кроз ваннаставне активности, друштвене бриге за јавно здравље, побољшања положаја младих, заштите животне средине, као и пројекте удружења пензионера, из буџета општине за ову годину опредељено је укупно 13,7 милиона динара.

За финансирање и суфинансирање пројеката из културе општина Стари град ове године је издвојила 3,5 милиона динара, а средства је добило 16 удружења према претходно донетој одлуци општинске комисије за вредновање и рангирање пријављених пројеката. За пројекте из области спортске едукације деце општина је доделила укупно 1.135.000 динара за седам различитих спортских удружења и клубова, док за пројекте побољшања положаја младих издвојено 1.000.058 динара за шест удружења која ће током ове године реализовати своје програме.

За реализацију програма за пензионере и припаднике треће животне доби, општина је издвојила 1.893.000 динара за шест удружења која спроводе активности за најстарије грађане.

На конкурсу за пројекте из области заштите животне средине средства је добило свих 11 пријављених удружења у износу од 1,5 милиона динара. За едукацију школске деце, односно ваннаставне активности, свих 9 удружења која су учествовала на јавном конкурсу из буџета општине добила су средства у износу од 1,3 милиона динара, док је за пројекте из области јавног здравља издвојено 448.900 динара, а сва три пријављена удружења су добила тражене износе.