ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД –УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 

Радно место : Послови рачуноводства, звање саветник,  Одсек за финансије, Одељење за буџет и финансије

Редни број                            Шифра кандидата                                     Укупан број бодова

     1.                                III-02-J-070324-1-И-Н-1                                          45

Кандидат који је изабран у изборном поступку:

Име и презиме                                                                     ШИФРА КАНДИДАТА

Тамара Николић Илић                                                  III-02-J-070324-1-И-Н-1

Радно место : Шеф Одсека за јавне набавке,  звање самостални саветник,  Одељење за буџет и финансије

Редни број                           Шифра кандидата                                      Укупан број бодова

1.                                III-03-J-070324-2-Р- Н-1                                         48

Кандидат који је изабран у изборном поступку:

Име и презиме                                                                     ШИФРА КАНДИДАТА

Гордана Дабовић                                                              III-03-J-070324-2-Р- Н-1

 

ПРИЛОГ: ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР