ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД –УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 

Радно место : Послови управљања документима, звање виши референт , Одсек за управљање документима, Одељење за општу управу

 

Редни број                            Шифра кандидата                                    Укупан број бодова

1.                                    II-01-J-070324-4-И-Н-1                                              43

2 .                                   II-01-J-070324-4-И-Н-2                                             44

Кандидат који је изабран у изборном поступку:

Име и презиме                                                              ШИФРА КАНДИДАТА

    Марија Лукић                                                               II-01-J-070324-4-И-Н-2

Прилог: ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ