„ЛИНИЈСКИ ПАРК“ – ЗЕЛЕНА ОАЗА СТАРОГ ГРАДА СА БОГАТИМ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИМ И КУЛТУРНИМ САДРЖАЈИМА, ОД БЕТОН ХАЛЕ ДО ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА

Последњих година велики је број пројеката који су се реализовали на општини Стари град, али међу најзначајнијим који је кренуо у реализацију свакако је изградња „Линијског парка“. Овај велики пројекат замишљен је на месту некадашње пруге од Бетон хале до Панчевачког моста, а план је да се на месту запуштеног простора реализује зелена оаза са богатим спортско-рекреативним и културним садржајима. Нови „Линијски парк” требало би да стоји раме уз раме са „Хај лајн” парком у Њујорку, линијским парком „Заграђе” у Москви и „Рејл коридором” у Торонту, али оно што је посебно занимљиво јесте да ће управо Линијски парк после Аде Циганлије бити најзначајнији рекреативни правац у граду. С друге стране, зелени појас значајно ће смањити загађење ваздуха централне градске општине, а омогућиће и прилаз обалама река.

Цео град ће „продисати”

Посебно ће утицати на целокупно смањење загађења ваздуха у престоници јер ће са „Линијским парком” Дорћол добити своја плућа. Наиме, измештањем старе индустријске зоне и увођењем зелене оазе подстиче се урбана обнова непосредног окружења, али и регенерација микро екосистема који није био у завидном стању. Поред еколошког аспекта, ова велика инвестиција потпуно ће трансформисати стари део Београда и променити му „личи опис”. Планирана дужина парка износиће 4,6 километара, а укупна површина коју ће заузимати биће нешто више од 48 хектара.

„Линијски парк” чиниће спону централне зоне са запуштеним Доњим Дорћолом, делом Аде Хује и рекама, а по завршетку изградње формираће се континуалне стазе за кретање пешака, бициклиста и рекреативаца, које повезују функционалне целине, уређене и опремљене тако да омогућавају одмор, пасивну рекреацију, едукацију, социјализацију. Општина Стари град, историјско урбано језгро Београда, након изградње „Линијског парка” моћи ће да се похвали новом зеленом оазом од Пристаништа до Панчевачког моста обогаћеном бројним спортско-рекреативним и културним садржајима. Осим нових шеталишта, пешачких и бициклистичких стаза, дечјих игралишта и спортских терена, нови парк ће понудити и неколико пунктова, попут уметничких павиљона и хабова, за промоцију нових генерација ликовних и „стрит арт” уметника.

Старограђани ће у наредних неколико година, уз остварење сна генерација Београђана да се наш град спусти на обале Саве и Дунава, добити модеран парк који ће значајно подићи квалитет свакодневног живота, пре свега Дорћолаца и становника Дунавског кеја.

Пројекат који ће утицати на живот свих Старограђана

Председник Градске општине Стари град Радослав Марјановић истиче да је Линијски парк за општину најзначајнији пројекат који реализује Град Београд.

„Наравно, ми као општина имамо свој део посла, а то је решавање имовинско-правних односа. Овим пројектом Стари град ће добити један велики парк са новим пешачким коридорима, трим и бициклистичким стазама, новим игралиштима, јавним просторима где ће грађани моћи да проводе своје слободно време, и са великим зеленим површинама и новим дрворедима који ће бити засађени дуж целог потеза. Линијски парк се највећим делом налази на нашој општини, те ће грађани добити једну зелену оазу у срцу Старог града и то је нешто што сигурно представља директно побољшање квалитета живота свих наших станара. Оно што је Ада Циганлија за Чукаричане, то ће бити Линијски парк за нас!”, истакао је председник напоменувши да се радови одвијају фазно.

Свака од целина парка израђује се појединачно и аутентична је у архитектонско смислу, те представља појединачан архитектонски пројекат који ће на најбољи могући начин показати да заштита животне средине није у супротности са урбаним развојем једног града, већ су потпуно комплементарни. У реализацији пројекта примењен је нови интегративни систем који подразумева учешће свих струка и поставља нове стандарде у извођењу радова.

Свему су претходиле бројне студије и радионице различитих институција – Секретаријата за урбанизам, Центра за експерименте и урбане студије (ЦЕУС), Секретаријата за заштиту животне средине, Архитектонског и Шумарског факултета Универзитета у Београду, као и других релевантних организација и удружења. Према проценама, вредност пројекта биће око 55 милиона евра, а нови парк имаће значајан утицај на развој Београда, како у урбанистичком и еколошком смислу, тако и смислу развоја туризма и угоститељства. „Линијски парк“ поставља нове стандарде, тако да у будућности свакако очекујемо „ланчану реакцију”, односно још оваквих пројеката широм Србије.

Простор ће задржати аутентичност

Важно је истаћи да ће се приликом градње испоштовати историјски континуитет простора који ће бити остварен континуираном представом железничке пруге, и то задржавањем делова постојећих шина и/или симулацијом шина новим материјалима, које ће у различитим деловима парка имати различиту улогу, на пример: стазе, цветњаци, вегетацијски аранжмани, водени елементи (површине и токови), клупе, дечије пењалице, надстрешнице, перголе и други елементи парковског уређења.

У оквиру „Линијског парка” налазиће се и један од кључних пројеката за културну инфраструктуру – Факултет музичке уметности који ће први пут, после више од 80 година, имати своју зграду.