ИЗБОРНA КОМИСИЈA ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД, РАСПИСАНЕ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Одлукa о утврђивању коначног броја бирача у Градској општини Стари град за изборе за одборнике Скупштине градске општине Стари град који су расписани за 2. јун 2024. године