ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГОСТАРИ ГРАД ПО УЗОРКУ

Извештај са 56. седнице Изборне комисије Градске општине Стари град:

Извештај о контроли записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања за избор одборника Скупштине ГО Стари град,  по узорку