ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД – РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СТАРИ ГРАД СУТРА

  1. Решење о проглашењу Изнорне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- СТАРИ ГРАД СУТРА
  2. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине градске општине Стари град-Коалиција-АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -СТАРИ ГРАД СУТРА
  3. Решење о проширеном саставу Изборне комисије ГО Стари град
  4. Одлука о називу и изгледу образаца за подношење пријава за посматраче
  5. Пријава домаћег посматрача за посматрање рада Изборне комисије ГО Стари град . Образац ИКСГДП-1-24
  6. Списак представника домаћег посматрача – Образац ИКСГДП-2-24
  7. Пријава страног посматрача за прачење рада Изборне комисје ГО Стари град -Образац ИКСГСП-1-24
  8. Списак представника страног посматрача који се пријављују за акредитацију за праћење рада Изборне комисије ГО Стари град – Образац ИКСГСП- 2 – 24