ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГО СТАРИ ГРАД: ОДЛУКА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ГО СТАРИ ГРАД , ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА , РАСПИСАНИМ ЗА 17. 12. 2023. ГОДИНЕ

На основу члана 56. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22),  Изборна комисија Градске општине Стари град, на седницама одржаним 9. и 22. новембра  2023. године, донела је ОДЛУКУ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

За гласање на изборима за народне посланике Народне Скупштине, расписаним за 17. децембар 2023. године, одређује се 56 бирачких места на територији Градске општине Стари град.

  1. Одлука о одређивању бирачких места на територији ГО Стари град
  2. Одлука о допуни Одлуке о одређивању бирачких места на територији ГО Стари град