ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГО СТАРИ ГРАД: УКУПНО 264 БИРАЧА СA ТЕРИТОРИЈE ГO СТАРИ ГРАД, ОБАВЕСТИЛО ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ, ДО ДАНА ГЛАСАЊА, ДА ЖЕЛЕ ДА ГЛАСАЈУ ВАН БИРАЧКИХ МЕСТА

Изборна комисија Градске општине Стари град, у складу са чланом 96. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), обавештава да је укупно 264 бирача сa територијe Градске општине Стари град, обавестило Изборну комисију, до дана гласања, да желе да гласају ван бирачких места на изборима за одборнике Скупштине градске општине Стари град, расписане за 2. јун 2024. године.