ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГО СТАРИ ГРАД: РЕШЕЊА О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА И ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД

Решења и Одлука Изборне комисије Градске општине Стари град са 53. и 54, седнице:

Решењe о исправљању записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања на изборима за одборнике Скупштине градске општине Стари град на Бирачком месту број 36

Решењe о исправљању записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања на изборима за одборнике Скупштине градске општине Стари град на Бирачком месту број 50

Решењe о исправљању записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања на изборима за одборнике Скупштине градске општине Стари град на Бирачком месту број 53

Одлукa о утврђивању прелиминарних резултата избора за одборнике Скупштине градске општине Стари град одржаних 2. јуна 2024. године