ДОСТУПНОСТ УСЛУГА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЗАЈЕДНИЦИ У ОКВИРУ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Удружење „Простор“, у сарадњи са општином Стари град, организовало је данас у просторијама општинског Услужног центра, округли сто под називом „Доступност услуга менталног здравља у заједници у оквиру система социјалне заштите”. Учесници данашњег радног састанка били су Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите, Јелена Јанковић, социјална радница из Института за ментално здравље, Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије, Дејан Вукшић, шеф Одсека и Брајовић Спасић Бојана из Одсека за друштвене делатности Управе ГО Стари град, др Јасмина Танасић из Сталне конференције градова и општина, Снежана Стојановић, дипл. социјална радница, Александра Филиповић Николић и Ирена Стојадиновић из ПИН-а (Мрежа психо-социјалних иновација), и Милица Кесић Алексић  из Фондације „Траг“.

Председница Удружења „Простор“ Мина Алексић, поздравила је присутне и нагласила да се овај радни састанак, са кога се очекују сугестије и предлози учесника, реализује у оквиру пројекта „Психијатр(и-ЈА) – укључивање локалних институција и грађана у унапређење услуге менталног здравља у заједници“ који се спроводи у оквиру програма подршке јавном заговарању „Покрет Полет“ који финансира Европска унија, а спроводи „Траг фондација“, у партнерству са Центром за социјалну политику и у сарадњи са Коалицијом за развој солидарне економије – „КоРСЕ“.

„Округли сто се бави израдом предлога новог Програма унапређења социјалне заштите на општини Стари град, из угла менталног здравља, јер се наше Удружење дуги низ година бави развојем услуга из ове области и пружањем психосоцијалне подршке корисницима психијатријских услуга у локалној заједници“, поручила је Мина Алексић и представила чланице Удружења Јовану Милић, правницу, и Јасмину Богдановић, социјалну радницу, које су учествовале у овом пројекту, и данас га презентовале  на овом округлом столу.

„Захвални смо општини Стари град која нам је уступила све расположиве податке. Публикација „Доступније услуге заштите менталног здравља грађанима на територији ГО Стари град”, коју је наше удружење недавно објавило представља почетни оквир, са анализом стања и закључцима о потребама за развојем услуга менталног здравља у локалној заједници, која је спроведена током 2022. и 2023. године“, образложила је Јасмина Богдановић.

Такође, недавна истраживања показала су да се око трећине становништва Србије може сматрати психолошки угроженим (ПИН, 2022), док су код сваке шесте особе присутне сметње које заслужују пажњу клиничара. Оно што посебно забрињава је и да се само једна трећина особа са тешкоћама у домену менталног здравља обраћа за помоћ стручним службама – како због недовољне доступности бесплатних услуга подршке, недостатка материјалних средстава, али и самостигматизације, као последице дубоко укорењених предрасуда у друштву о проблемима менталног здравља (ПИН, 2022).

Правница Јована Милић је презентовала препоруке и предлоге за унапређење Програма унапређења социјалне заштите ГО Стари град, у складу са Стратегијом социјалне заштите 2022/26, коју је усвојила Влада Републике Србије.

„Потребно је проширити циљеве постојећег општинског програма, који је усвојен 2015. године, да би се омогућила одрживост и континуитет у пружању услуга социјалне заштите у локалној заједници, тако што ће се одредити програмски приоритети и мере. То значи да „особе са интелектуалним и менталним потешкоћама“, морају бити дефинисане као један од приоритета у категорији крајњих корисника социјалне заштите. Такође, деинституционализација мреже социјалне заштите подразумева отварање дневних центара за ове кориснике, развијање свести у локалној заједници и информисање свих њених чланова о унапређењу живота и потреба „особа са интелектуалним и менталним потешкоћама“, са њиховим неотуђивим људским правима и праву на економско оснаживањe ове категоријe крајњих корисника социјалне заштите у локалној заједници“, поручила је Јована Милић.

Удружење „Простор“ очекује мишљење, предлоге и сугестије од стране свих учесника како би се интересорним и партнерским приступом јавног и цивилног сектора општини понудили најбољи предлози за израду новог Програма за унапређење социјалне заштите ГО Стари град, закључак jе данашњег округлог стола.