ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, ПРИДРУЖИМО СЕ КЛИМАТСКОЈ АКЦИЈИ ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА У НАШЕМ ГРАДУ!

Драги суграђани Општине Стари град,

Суочавање са последицама климатских промена постаје нужност и у нашој средини. Зиме постају блаже, лета топлија, а ефекти ових промена постају видљиви у нашем свакодневном животу. Иако је ова прича још пре неку годину деловала као претња која допире из велике даљине, неопходност да се наш град и наши животи у њему адаптирају на климу која се све брже мења постаје приоритетно питање.

Постоји начин да свако од нас учествује у борби против климатских промена и помогне да им се наш град и наша Општина лакше прилагоде: регистриструјте се и на интерактивној мапи означите локације на својој Општини на којима осећате да вас климатске промене највише погађају. Можда је потребан хлад на некој аутобуској или трамвајској станици? Чесма у паркићу? Препознајете извор загађења? Или имате неки леп пример, поносни сте на зеленило у свом комшилуку? Обележите тачку и образложите зашто је то место добро или лоше, а ако је лоше – оставите предлог решења!

Бројна искуства и мишљења грађана касније се обједињавају да би се направио општи пресек стања условљеног климатским променама у Београду. Увид у досадашње резултате мапирања доступан је на: www.belgrade.terrifica.eu

Мапирање је део међународног пројекта TeRRIFFICA, на коме је Центар за промоцију науке један од партнера, а сада се акцији придружује и Општина Стари град. Поред Београђана у мапирању позитивних и негативних ефеката климатских промена у својим градовима учествују грађани Париза, Барселоне, Познања, Минска и Фехте.

 

КЛИМАТСКА АКЦИЈА У БЕОГРАДУ И У НАШОЈ ОПШТИНИ

Циљ пројекта “TeRRIFFICA” је свеобухватно интегрисање података, истраживања и акција, како би се створио општи преглед стања у неким деловима Европе, а једна од тих тачака је и Београд. Свестрани приступи који удружују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце имају за циљ да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Као један од иновативних начина да се што више људи укључи у тражење решења за изазове које климатске промене носе појављује се концепт грађанских научних истраживања (eng. Citizen Science), који значи да јавност заједно са научницима адресира одређени проблем кроз прикупљање и анализирање података, интерпретацију резултата, али и развој нових технологија и осмишљених акција деловања.

 

Кроз акцију „Расхлади град!“, која је усмерена управо на мотивацију и укључење грађана, неки од Београђана озбиљно су доживели своју улогу научних истраживача и указали на низ проблема у граду. Буди и ти активан грађанин!

.* * *.

Потакнути акцијом и кампањом, грађани Београда навели су и врло конструктивне предлоге како да се ситуација реши – додатном садњом дрвећа, озелењавањем и уређењем зелених површина, изградњом засена путем уметничких инсталација и зеленила, изградњом јавних чесама и прикладнијих аутобуских стајалишта, санкционисањем нелегалних испуста отпадних вода или постављањем мобилну заштиту од поплава, модернизовананим системом грејања, забраном паљења смећа, уклањањем депонија, решавањем питања клизишта…

Порука да сваки грађанин може да допринесе климатској акцији и побољшању услова у граду у коме живи остаје кључна током ове године, а грађани Београда позвани су да сарађују са научницима и доносиоцима одлука и дају свој допринос успорењу климатских промена и бризи о животној средини учешћем у мапирању.