ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД ПРИСТУПИЛА ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

Градска општина Стари град је уз подршку Министарства туризма и омладине и у партнерству са Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције Београд, а у оквиру пројекта „Подршка младима на ГО Стари град“, започела процес израде Локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године. Реч је о веома важном стратешком документу којим се дефинишу мисија, визија, општи и посебни циљеви омладинске политике, мере, индикатори који ће бити са важећим националним правним оквиром којим се уређује омладинска политика на територији Градске општине Стари град.

Тим поводом, Скупштина градске општине Стари град је на седници одржаној 02.10.2023. године донела Одлуку о покретању покретању поступка израде Локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године. За обављање свих неопходних радњи и активности у циљу усвајања Локалног акционог плана за младе, председник Градске општине Стари град је образовао је Радну групу у чијем су саставу: Снежана Вуковић, координатор, Невена Додић, Бојан Бојић, Никола Вујиновић, Соња Манојловић, Љиљана Марковић, Бранко Радан, Борис Радаковић, Огњен Огризовић, Војислав Живковић, Јована Цанић, Мирко Вујовић, Ђорђије Зуковић и Дејан Вукшић.

Основно полазиште за израду ЛАП-а за младе је Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, као кровни стратешки документ који посебну пажњу посвећећује развијању стандарда инклузивности и функционалности локалних савета за младе и смисленом укључивању младих у развој, спровођењу и вредновању реализације локалних акционих планова за младе. Радна група се обавезала да у року од 15 дана од дана спровођења јавне расправе и утврђивања нацрта Локалног акционог плана исти достави Већу Градске општине ради утвђивања предлога Локалног акционог плана и упућивања Скупштини на усвајање.