Веће Градске општине Стари град

Сходно Статуту Градске општине извршни органи Градске општине су Председник Градске општине и Веће Градске општине.

Веће Градске општине Стари град, чине председник Градске општине, заменик председника Градске општине по функцији, и девет чланова.

Чланове Већа Градске општине, на предлог председника Градске општине, бирају одборници Скупштине Градске општине.

Надлежности Већа ГО Стари град су: утврђивање предлога буџета Градске општине и надзор над радом Управе Градске општине. Веће има надлежности и у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга Градске општине, решава сукоб надлежности између Управе Градске општине, јавних предузећа, органа, организација и служби чији је оснивач Градска општина. Веће Градске општине даје мишљење председнику Градске општине на његов захтев у вези са питањима из његове надлежности, помаже председнику у вршењу других послова из његове надлежности и доноси појединачне акте у складу са Одлуком о организацији и раду органа Градске општине Стари град и другим актима Скупштине Градске општине.

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД:

МИЛАН ЦЕРОВАЦ, рођен је у Београду 28. маја 1986, где је завршио Основну школу „Скадарлија“ и Осму београдску гимназију. Дипломирао на Високој туристичкој школи у Београду (2010) и завршио четврту годину на Природно математичком факултету у Новом Саду на Департману за географију, туризам и хотелијерство, где је и стекао звање дипломирани туризмолог, 2017. године. Волонтирао је и радио као сарадник у маркетингу, а потом и као асистент ПР-а у Туристичкој организацији Београда, од децембра 2010. до јула 2011.године. У Градској општини Стари град био је координатор Канцеларије за младе (2011), а од децембра исте године координатор Волонтерског сервиса. У августу 2012. прелази на радно место пословног секретара у Одељењу за скупштинске послове, послове већа и председника општине. До избора за члана Већа општине био је шеф Одсека за туризам Управе Градске општине Стари град. Има завршен државни стручни испит и поседује АМАДЕУС лиценцу. Говори енглески језик.

e-mail: mcerovac@starigrad.org.rs

ПЕТАР БОЈОВИЋ, рођен је 1973. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду и положио правосудни испит. Бави се адвокатуром. Поред тога, похађао је E-goverment академију, као и ICT курс о локалној самоуправи у Талину у Естонији. На Факултету за физичку културу стекао звање спортског тренера. Радно искуство је стицао у Адвокатској канцеларији Симеона Поповића, као aдвокатски приправник од 2001. до 2002. године и у Другом општинском суду у Београду, као судијски приправник од 2002. до 2003. године. Од 2008. до 2010. године био је помоћник генералног директора за унутрашњу контролу и ревизију у Привредном друштву „Термоелектро”. Био је члан Већа општине од 2004. до 2008. године, као и у претходном мандату од 2012. до 2016. године. Говори енглески језик.

e-mail: bojovic@starigrad.org.rs

АНДРЕЈА МИЛИВОЈЕВИЋ, рођен је 24. септембра 1982. у Бриселу, у Белгији. Основно образовање стекао у Collegu „Foch“, у Страсбуру, Француска. Завршио је Прву београдску гимназију. Дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду, смер међународна сарадња. Тренутно је на мастер студијама. Од 2004. до 2008. године био је одборник у Скупштини града Београда, а 2006. године изабран је за младог лидера Србије од стране Београдског фонда за политичку изузетност и Савета Европе. У два мандата је био одборник у Скупштини Градске општине Стари град. Обављао је функције члана Надзорног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ и члана Управног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град“. У претходном мандату од 2012. до 2016. године био је члан Већа општине.

e-mail: a.milivojevic@starigrad.org.rs

АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ, рођен је 8. јула 1986. године у Београду. Након завршене Једанаесте београдске гимнанзије, дипломирао је 2009. године на Факултету за менаџмент БК Универзитета у Београду – смер међународни финансијски систем, менаџмент и маркетинг. Тренутно похађа мастер студије на Факултету организационих наука – смер менаџмент у администрацији. Током спортске каријере професионално се бавио кошарком, а након завршетка играчког стажа, радио је и као тренер млађих селекција. У периоду од 2012. до 2016. године био је одборник у Скупштини Градске општине Стари град. Говори енглески и служи се италијанским језиком.

e-mail: atodorovic@starigrad.org.rs

ЗОРАН МЛАЂЕНОВИЋ, рођен је у Пећи, 1961. године. Завршио је Филозофски факултет у Београду, Катедра за Историју Уметности – дипломирао на предмету модерне уметности. Има преко 25 година радног искуства. Радио је у Институту за историју уметности и САНУ (1985-1990), као сарадник на проучавању српских средњовековних цркава у Македонији, Црној гори и на Косову и Метохији. У области приватног предузетништва – у трговини и маркетингу, обављао је послове директора-менаџера (1990-2005). У Скупштини ГО Стари град биран је за одборника 2008. године, а обављао је и послове у Савету за екологију и Савету за урбанизам и архитектуру. За члана Већа ГО Стари град изабран је 2009. Био је ресорно задужен за културу, затим члан разних комисије на унапређењу живота, кординатор социјалних пројекaта, као и кординатор представљања културно-туристичког потенцијала Старог града на Међународном сајму туризма 2011 године. Као председник програмског савета Куће Ђуре Јакшића добитник је Вукове награде за културно уметнички програм 2010. године, као и многих захвалница за допринос у области културе, школства и социјалне заштите. Радио је и као стручни сарадник РТС-а у Културно-образовној редакцији, у серијалу представљања културно-историјских споменика града Београда. Члан је УСУФ-а. Говори руски језик.

e-mail: zmladjenovic@starigrad.org.rs

БРАНКО МИЉУШ, рођен 2. јануара 1972. године у Сарајеву где је завршио основну школу и математичку гимназију. На Економском факултету Универзитета у Београду стекао је звање дипломираног економисте. Поред тога завршио је и Факултет за Интернационални менаџмент у Паризу. Прва је генерација студената постдипломских студија које организују Економски факултет у сарадњи са HEC-om (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) из Париза. Радио је у Аутокомерцу, на пословима менаџера и директора продаје. Оснивач је и сувласник предузећа МЕТРОПОЛИС, где је обављао функције директора развоја и генералног директора. У компанији Адриа Медиа Груп, као директор продаје и маркетинга, на наше тржиште доводи брендове попут Њузвика, Националне географије, Ела, Фајненшл тајмса, Космополитана… У издавачким кућама Прес Паблишинг груп и Паблишер обавља функцију генералног директора. Један је од оснивача Асоцијације оутдор, провајдера магазина Недељник а први је главни и одговорни уредник Националне Пословне Ревије. Као новинар и публициста писао је за Прес, Курир, Недељник, Табу магазин, Експрес, Контакт магазин, Водич за живот, Националну Пословну Ревију. Говори енглески и француски језик. Ожењен је, отац двоје деце.

e-mail:bmiljus@starigrad.org.rs

ДРАГУТИН ХАЏИ БОШКОВИЋ, рођен je 18. септембра 1982. године у Београду. По образовању је дипломирани економиста, мастер рад je завршио на Универзитету привредне академије у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент. По завршетку студија, радио је као асистент бренд менаџера у дистрибуционој компанији „Кепром“. Био је бренд менаџер у компанијама „Adidas“ и „Playboy“, као и у водећој домаћој компанији која се бави увозом и дистрибуцијом светски познатих брендова „Maurcius“. Током студија радио је у брокерској кући „ААА Security broker“. Поред редовних студија, усавршавао енглески језик на колеџу „St Giles International“ у Лондону. Биран је за одборника у Скупштини градске општине Стари град, у периоду од 2012. до 2016. године, и за чланa Комисије за борачка и инвалидска питања, а од 2013. до 2017. године, био је руководилац сектора услуга у ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“.

e-mail: dboskovic@starigrad.org.rs

Телефони Већа : 011/3222-626, 011/3220-721, лок. 212