Набавка електричне енергије за потребе Градске општине Стари град

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација