Процесни прописи

Прописи у раду Одељења за скупштинске послове, послове Већа и председника
Прописи у раду Службе за финансијске и заједничке послове
Прописи у раду Одељења за буџет
Прописи у раду Одељења за имовинско правне и стамбене послове
Прописи у раду Одељења за грађевинске послове
Прописи у раду Одељења за грађевинску инспекцију
Прописи у раду Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију
Прописи у раду Одељења за управљање људским ресурсима
Прописи у раду Одељења за информационе технологију и е-управу
Прописи у раду Одељења за информисање
Прописи у раду Одељења за друштвене делатности
Прописи у раду Писарнице

Одељење за послове Скупштине, Већа и председника и Услужни центар

Прописи у раду Oдељења за слупштинске послове и послове Већа и председника

Служба за јавне набавке

Прописи у раду Службе за финансијске и заједничке послове

Одељење за буџет и финансије

Прописи – Рад Одељења за буџет

Одељење за имовинске, правне, стамбене и опште послове

Прописи у раду Одељења за имовинско правне и стамбене послове

Одељење за грађевинске послове

Прописи – Рад Одељења за грађевинске послове

Одељење за ком. послове и комуналну инспекцију

Прописи – Рад Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију

Одсек за управљање људским ресурсима

Прописи у раду Одељења за управљање људским ресурсима

Одељење за информационе технологије и е-управу

Прописи – Рад Одељења за информационе технологије и е-управу

Одeљење за информисање

Прописи у раду Одељења за информисање