Процесни прописи

Одељење за послове Скупштине, Већа и председника и Услужни центар

Прописи у раду Одељења за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар

Служба за јавне набавке

Прописи у раду Службе за јавне набавке

Одељење за буџет и финансије

Прописи – Рад Одељења за буџет и финансије

Одељење за имовинске, правне, стамбене и опште послове

Прописи у раду Одељења за имовинске, правне, стамбене и опште послове

Одељење за грађевинске послове

Прописи – Рад Одељења за грађевинске послове

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију

Прописи – Рад Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију

Одсек за људске ресурсе

Прописи у раду Одсека за људске ресурсе

Одељење за информационе технологије и е-управу

Прописи – Рад Одељења за информационе технологије и е-управу

Служба за односе са јавношћу

Прописи у раду Службе за односе са јавношћу