Адресар

01 РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ
04 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
05 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
06 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
07 СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
08 ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И ПРЕДСEДНИКА
09 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
10 ОДEЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
11 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И Е-УПРАВУ
12 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
13 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ