Адресар

– ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И  ПРЕДСЕДНИКА И УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
– СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И Е-УПРАВУ

– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ