Административне таксе

Локалне административне таксе – 01.01.2018.