ИЗВОДИ СТИЖУ НА КУЋНЕ АДРЕСЕ

Грађани су од недавно у могућности да потребне изводе и уверења наручују телефоном и добијају их на тражену адресу, уз новчану надокнаду од 190 динара за доставу, плус цена републичке административне таксе (230 – 380 дин), уколико лице није ослобођено од ње.
Наручивање докумената телефоном и достављање извода и уверења на кућну адресу на територији Београда и Србије врши се радним данима од 9 до 19 часова и суботом до 15 часова, на телефон (011) 360-2-380. Рок доставе је од два до пет дана а могу се наручивати: изводи из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, Изводи из матичне књиге венчаних, изводи из матичне књиге умрлих, као и интернационални изводи.
Телефонски захтев грађана се обради и шаље путем e-mail-a општини од које га преузима курир. По добијању, потребно је два дана за испоруку. Курир у договору са грађанима са територије Београда документа доставља лично (на руке) на жељену адресу. Онима који живе у унутрашњости Србије, документа се шаљу поштом. У случају немогућности вађења докумената, странка се обавештава телефоном.