АКЦИЈА „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД” – РОК ЗА ПРИЈАВЕ ОД 17. МАЈА ДО 17. ЈУНА

Градска општина Стари град осамнаести пут за редом учествујe у традиционалној акцији „За зеленији Београд“ коју спроводи ЈКП „Зеленило Београд“.

Циљеви акције, која се одржава у десет градских општина, су развијање еколошке свести, промовисање културе живљења и очување зелених површина у нашем граду.

Традиционално, међу суграђанима који се пријаве за такмичење које се спроводи на општини Стари град  бирају се по троје најбољих у седам (7) категорија :

1.„Најлепша зелена површина око стамбене зграде” где се удруживањем станара праве дивне зелене оазе;
2. „Најлепши балкон” – категорија у којој сваки станар исказујући и уживајући у свом микропростору истовремено доприноси укупној лепоти зграде, улице, па на крају и града;
3. „Најлепша зелена површина испред пословних објеката” – која доприноси укупној лепоти града, али и сама компанија има засигурно много позитивних поена од посетилаца, корисника услуга;
4. „Најлепше школско двориште” – ова категорија има искључиво за циљ едукацију деце школског узраста о томе колико им „зелени свет” значи за укупан живот и да улажући свој труд у озелењавање касније умеју да цене јавне зелене површине свог града;
5. „Најлепше зеленило око предшколске установе” где и сасвим мала деца треба да спознају природу која их окружује и науче од одраслих да је то нешто веома важно за њихов живот;
6. „Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта)” – категорија у којој се такмиче искључиво угоститељски објекти;
7. „Најлепша окућница” – категорија у којој се награђује труд власника објеката за индивидуално становање и допринос лепшем изгледу града.
Троје нajбoљих из сваке кaтeгoриjеса општине Стари град учeствоваће у тaкмичeњу нa градском нивоу, a током јула, на зaвршној свeчaнoсти, кoja ће сe oдржaтиу башти JКП „Зeлeнилo – Бeoгрaд” нa Maлoм Кaлeмeгдaну, биће прoглaшeни „нajбoљи oд нajбoљих”.

Градска општина Стари град обавештава заинтересоване суграђане, стамбене заједнице, вртиће, школе и компаније да је пријављивање за акцију почело 17.маја и да траје до 17. јуна ове године.

Ваше пријаве доставитe на маил: usluznicentar@starigrad.org.rs – уз слање: имена, презимена, адресе, броја телефона и фотографије.

Све додатне информације о акцији „За зеленији Београд“ на општини Стари град могу се добити позивом на број телефона општинског Услужног центра 011/ 785 2 999 .