Служба за односе са јавношћу

Служба за односе са јавношћу врши послове који се односе на правовремено и потпуно информисање грађана о раду органа Градске општине Стари град,

Уређивање и издавање информатора и других публикација од значаја за Градску општину,

Организовање и координирање комуникације са грађанима Управе градске општине са јавношћу и органима Градске и Републичке управе,

Уређивање и одржавање интернет презентације Градске општине, организовање медијских кампања и акција органа Градске општине и информисање у ванредним ситуацијама, чување фото и друге документације,

Обавља и друге послове по налогу председника Градске општине и начелника Управе.

За све информације можете нас контактирати:

• е-mail: redakcija@starigrad.org.rs

• телефони: 011/3223-564