Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju

Odsek za komunalne poslove vrši poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na: planiranje uređenja i rekonstrukcije ulica, trgova i trotoara;

Vrši izradu predloga plana za postavljanje kioska, tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata;

Izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata;

Izdavanje odobrenja za orezivanje i seču stabala;

Izdavanje odobrenja za postavljanje sredstava za oglašavanje;

Izrada plana i izdavanje odobrenja za održavanje manifestacija;

Obeležavanje mesta za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama u skladu sa Planom postavljanja

Odsek za komunalnu inspekciju vrši inspekcijiski nadzor nad primenom gradskih odluka iz komunalne oblasti i to:

1. Odluka o održavanju čistoće: odlaganja smeća na mesto (deponiju) koje je za to određeno; čišćenja javnih površina; ubacivanja smeća sa j.p. u slivnik; prevoza smeća i fekalija uz standardne mere preventive; odlaganja smeća van kontejnera; odlaganja kabastog smeća pored kontejnera u zato odoređeno vreme; bacanja papira i opušaka van korpi za đubre; bacanja smeća na javnu površinu; paljenja smeća i bacanja žara u kontejnere; čišćenja j.p. ispred svojih stalnih i privremenih objekata od strane vlasnika; rasturanja reklamnih listića i plakata po javnoj površini; cepanja drva ili uglja na javnoj površini; pranja automobila na javnoj površini; utovara ili istovara robe na mestima gde su hidranti; ostavljanja havarisanih i neregistrovanih vozila i priključnih mašina i opreme na javnim površinama; ostavljanja na javnoj površini ostataka biljne mase prilikom kresanja drveća i košenja trave; održavanja čistoće javne površine oko gradilišta od strane izvođača radova; urednog čišćenja javne površine od strane JKP ; izlivanja septičkih jama na javnoj površini; opravljanja vozila na javnoj površini i zamena ulja; smeštanja robe i ambalaže na j.p; čišćenja javne površine od atmosferskih padavina ispred zgrade i poslovnih objekata od strane JKP i fizičkih lica;

2. Odluka o opštem uređenju grada: tehničke ispravnosti i ispunjavanja higijenskih uslova javnih vc-a; održavanja urednim i u ispravnom stanju terena za sport; obezbeđenja uličnih šahtova sigurnosnim poklopcima od strane JKP; ispravnosti poklopaca na šahtovima; nedozvoljene prodaje robe van prodavnica i poslovnih objekata; ispisivanja reklama na javnim površinama; održavanja firmi i poslovnih objekata u čistom i ispravnom stanju od strane vlasnika; postavljanja reklama i oglasnih tabli na mesta gde je to dozvoljeno; urednog održavanja i ispravnosti javnih časovnika; održavanja urednih, čistih i u ispravnom stanju podzemnih prolaza i uređaja u njima; održavanja čistih izloga prodavnica; održavanja čistih fasada zgrada i balkona; održavanja čistim i urednim dvorišta stambenih zgrada; održavanja čistim i urednim ograda oko stambenih i poslovnih zgrada; održavanja čistim i ispravnim opreme za reklamiranje i plakatiranje; postavljanja sa dozvolom panoa, stubova i vitrina za reklamiranje na mesta određena za to na javnoj površini; održavanja čistih i urednih svetlećih reklama; održavanja čistim i urednim javne komunalne objekte;

3. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama: pravljenja buke u stanovima koja ugrožava ostale stanare; pravljenja buke do sobne jačine različinim mašinama (radio, TV, muzički uređaji), pevanjem i sviranjem u stanu; bacanja smeća i drugih otpadaka po zajedničkim prostorijama; prljanja i oštećenja zidova po zajedničkim prostorijama; držanja kućnih ljubimaca u skladu sa važećim propisima; bespravnog uzurpiranja zajedničkih prostorija;

4. Odluka o držanju domaćih životinja: izvođenja pasa bez povodca; izvođenja pasa bez zaštitne korpe; puštanja pasa da se slobodno kreću; čišćenja javne površine ili zajedničke prostorije koje kućni ljubimci zaprljaju; šišanja pasa na javnom mestu;

Komunalna inspekcija Gradske opštine Stari grad takođe vrši nadzor nad primenom i Odluke o radnom vremenu, Odluke o načinu i uslovima za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama – kontrola, Odluke o oglašavanju, Odluke o pijacama

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Gradske opštine Stari grad obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Beograda, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave Gradske opštine.

Preumite obrasce ovog odeljenja OVDE

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA 2017. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU ODELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU ZA 2016.god.

Kontrolne liste:

1. Bašte

– Kontrolna_lista_br_1-_Bašta_ugostiteljskog_objekta

2. Komunalni red

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_1

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_2

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_3

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_4

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_5

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_6

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_7

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_8

– KOMUNALNI_RED-Kontrolna_lista_br_9

3. Kućni red

– Kontrolna_lista_br1-_Kućni_red_u_stambenim_zgradama

4. Oglašavanje

– Kontrolna_lista_br1-_Oglašavanje_-_oglašavanje_na_otvorenom_prostoru

– Kontrolna_lista_br2-_Oglašavanje_-_zabranjene_radnje

5. Parkirališta

– Kontrolna_lista_br1-_Javna_parkirališta-_održavanje_parkirališta

– Kontrolna_lista_br2-_Javna_parkirališta-_korišćenje_parkirališta

6. Privremeni objekti

– Kontrolna_lista_br1-_Postavljanje privremenih objekata

7. Radno vreme

– Kontrolna_lista_br_1-_Radno_vreme_ugostiteljskih_objekata

8. Tezge

– Kontrolna_lista_br_1-_Tezge_i_pokretni_objekti

9. Životinje

– Kontrolna_lista_br.1-_Držanje_domaćih_životinja_i_kućnih_ljubimaca-_Držanje_domaćih_životinja

– Kontrolna_lista_br.2-_Držanje_domaćih_životinja_i_kućnih_ljubimaca-_Držanje_kućnih_ljubimaca

– Kontrolna_lista_br.3-_Držanje_domaćih_životinja_i_kućnih_ljubimaca-izvođenje_na_površine_javne_namene

– Kontrolna_lista_br.4-Držanje_domaćih_životinja_i_kućnih_ljubimaca-_za_preduzeće

10. Održavanje čistoće

– Kontrolna_lista br.1 – Obezbeđivanje kontinuiteta za preduzeće/preduzetnika

– Kontrolna_lista br.2 – Kućno smeće za preduzeće/preduzetnika

– Kontrolna_lista br.3 – Čišćenje/pranje javnih površina za preduzeće/preduzetnika

– Kontrolna_lista br.4 – Kućno smeće obaveze korisnika

– Kontrolna_lista br.5 – Čišćenje javnih površina obaveze korisnika

– Kontrolna_lista br.6 – Zaštita čistoće na javnim površinama

Obaveštenje o predstojećem inspekcijskom nadzoru

Propisi (link)

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

e-mail: inspekcija@starigrad.org.rs
telefon: 011/3227-104