Odeljenje za imovinske, pravne, stambene i opšte poslove

Odeljenje za imovinske, pravne, stambene i opšte poslove vrši poslove na ažuriranju i zaključivanju izvoda iz biračkog spiska i stručne poslove za sprovođenje redovnih i dopunskih izbora i referenduma, poslove iz stambene oblasti koji se odnose na: zaštitu i očuvanje nepokretnosti u javnoj svojini Grada na kojoj je Gradska opština nosilac prava korišćenja; izmene ugovora o otkupu stanova; stručnu obradu i pripremu za odlučivanje zahteva vezanih za rešavanje stambenih potreba u skladu sa propisima i aktima Skupštine Gradske opštine i Grada Beograda;

Sprovođenje postupaka upisa prava korišćenja nepokretnosti u javnim knjigama; vođenje evidencije o organizovanim Stambenim zajednicama i ostvarivanju kontakta sa njima, kao poverene poslove Grada obavlja sve poslove vezane za praćenje Stambenih zajednica formiranih na teritoriji Gradske opštine, vođenje postupaka iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije; priprema predloga akata o udruživanju ili isključenju stanova i poslovnog prostora u ili iz odgovarajućih fondova; vođenje evidencija o nepokretnim stvarima u javnoj svojini i davanje podataka iz istih;

Iz imovinsko pravne oblasti: poslove državne uprave koji su Gradskoj opštini povereni zakonom, u poslovima eksproprijacije, administrativnog prenosa nepokretnosti, uspostavljanja službenosti, prestanka prava preče kupovine, poništavanja rešenja o izuzimanju iz poseda građevinskog zemljišta; sprovođenje postupaka, po ovlašćenju, i u ime i za račun Grada, davanja u zakup i otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada radi izgradnje, ili legalizacije objekata do 800 m2;

Preuzimanja stvari stečajnog dužnika nad kojim je zaključen stečaj, a čije sedište je bilo na teritoriji Gradske opštine, kada te poslove poveri Grad; poslove za odbrambene pripreme, zaštitu tajnih podataka, vanredne situacije, bezbednost i zdravlje na radu, PPZ i samozaštitnu delatnost, poslove arhive, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave Gradske opštine.

Politika upravljanja ljudskim resursima u Upravi gradske opštine Stari grad 05. 09. 2017.

Preuzmite obrasce ovog odeljenja OVDE

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

e – mail: imovina@starigrad.org.rs
telefon: 011/3226-906