Pravobranilaštvo GO Stari grad

Preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Gradske opštine, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Gradske opštine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:
e – mail: pravobranilastvo@starigrad.org.rs
telefon: 011/3225-573