ИЗРАДА ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД

ПОЧЕТАК ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД Београд, 30. март 2006. Поводом почетка израде локалног еколошког акционог плана …