KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija za izvođenje radova na restauraciji fasade stambene zgrade u ulici Kondina broj 9 u Beogradu.