ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

29.07.2016.године Позив за јавну набавку добара-набавка мобиних телефона за потребе Градске општине Стари град 29.07.2016.године Конкурсна документација 02.08.2016.Обавештење о исправци …

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И ВУКОВАЦА

24.06. позив за подношење понуда 24.06. конкурсна документација 01.07. појашњење конкурсне документације 01.07. измена конкурсне документације 01.07. обавештење о продужењу …

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

15.03. позив за подношење понуда 15.03. конкурсна документација 20.04.2016.године Одлука о додели уговора 09.05. обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА БИОРАЗГРАДИВИХ ЕКО КЕСА ЗА ЕКО ХОЛДЕРЕ

02.03.2016.Позив за набавку биоразградивих еко кеса за еко холдере 02.03.2016.Конкурсна документација за набавку биоразградивох еко кеса за еко холдере 18.03. …

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ

09.02. позив за подношење понуда 09.02. конкурсна документација 17.02. продужетак рока за доставу понуда 25.02. појашњење измена документације 25.02. страна …

НАБАВКА КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОИЗВОДА

01.02.2016.године Позив за набавку књиговезачких производа 01.02.2016.Конкурсна документација 04.02.2016.Појашњење и измена конкурсне документације 04.02.2016.Стране 38 а и 39а 04.02.2016.Стране 40А-42А …